Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi có thể thu thập nhiều thông tin nếu bạn đặt hàng với chúng tôi trên trang này.

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của bạn cho hoạt động mua bán của bạn trên trang và những khiếu nại có thể xảy ra sau này, và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể lấy những thông tin cá nhân bao gồm danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ nhà, địa chỉ giao hàng (nếu có khác địa chỉ nhà), số điện thoại nhà, điện thoại di động, số fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thẻ thanh toán hoặc chi tiết tài khoản ngân hang (chúng tôi không chỉ lấy giới hạn trong những thông tin trên mà có thể lấy thêm những thông tin khác).

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý đơn hàng của bạn, cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin thông qua trang web, cùng những điều khác bạn yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin đó để quản lý tài khoản; xác minh và thực hiện những giao dịch tài chính liên quan đến việc thanh toán trực tuyến của bạn; kiểm tra việc tải về tài liệu từ trang web của chúng tôi; cải tiến giao diện và/hoặc nội dung của các trang trên trang web và tùy chỉnh chúng cho người sử dụng; nhận ra những người truy cập trang web; thực hiện các nghiên cứu về nhân khẩu học; gửi bạn những thông tin chúng tôi nghĩ sẽ hữu ích cho bạn hoặc bạn yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không từ chối liên lạc vì những mục đích này. Khi nhận được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bằng email với những chi tiết về sản phẩm và dịch vụ khác. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin quảng cáo của chúng tôi, bạn có thể từ chối bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi có thể cho bên thứ ba biết tên và địa chỉ của bạn để giao hàng cho bạn (ví dụ như chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

Thanh toán thông qua trang web sẽ được thực hiện bởi đại diện có liên quan. Bạn chỉ nên cung cấp những thông tin chính xác cho chúng tôi, cho đại diện của chúng tôi hay trang web, đồng thời phải luôn cập nhật và thông báo cho chúng tôi nếu có thay đổi. Thông tin đặt hàng thực tế của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ, nhưng vì lý do an ninh, chúng tôi không thể công khai trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập những thông tin này bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên trang web.

Bạn có thể xem chi tiết các đơn hàng đã được hoàn thành ở đây, những sản phẩm đã nhận, những sản phẩm đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà bạn đặt theo dõi dài hạn. Bạn cam đoan sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của bạn, và không để lộ chúng cho những bên thứ ba trái phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào đối với việc sử dụng sai mật khẩu, trừ khi việc sử dụng sai này là lỗi của chúng tôi.

Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bạn đã bằng lòng với việc chuyển tiếp và lưu trữ những thông tin đó trên máy chủ của chúng tôi.
 

Điều lệ khác về thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để làm nghiên cứu thị trường. Các thông tin sẽ được ẩn và chỉ được dùng cho mục đích lấy số liệu. Bạn có thể từ chối tham gia bất kì lúc nào. Những câu trả lời cho khảo sát và bảng thăm dò dư luận chúng tôi yêu cầu bạn làm sẽ không được gửi cho bên thứ ba nào. Việc cần thiết duy nhất là tiết lộ email của bạn nếu bạn muốn tham gia. Chúng tôi lưu các câu trả lời khảo sát tách biệt với địa chỉ email của bạn.

Bạn sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, về trang web, các trang web khác, sản phẩm, doanh số bán hàng, bản tin, bất cứ những gì liên quan đến các công ty nằm trong nhóm hoặc các đối tác kinh doanh. Nếu bạn không muốn nhận được những thông tin này (hay một phần nào đó), vui lòng nhấp vào đường dẫn "hủy đăng ký" trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi cho bạn. Trong vòng 7 ngày làm việc khi nhận được yêu cầu của bạn (ngoại trừ ngày thứ 7, chủ nhật hay ngày lễ ở Việt Nam), chúng tôi ngừng gửi thông tin. ¬Nếu không rõ, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giấu tên dữ liệu người dùng trên trang web và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm việc xác định vị trí của người dùng, cách sử dụng các khía cạnh nhất định của trang web hoặc đường link chứa trong email tới người dùng và cung cấp dữ liệu ẩn danh đó cho bên thứ 3 là nhà xuất bản. Tuy nhiên, các dữ liệu ẩn danh đó sẽ không có khả năng xác định cá nhân bạn.
 

Cách chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi pháp luật yêu cầu, khi hiệu lực hóa các chính sách, khi trả lời cho các cáo buộc rằng có một danh sách hay nội dung xâm phạm quyền lợi của người khác, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản và sự an toàn của mọi người. Những thông tin này sẽ được tiết lộ theo quy định của pháp luật và luật lệ hiện hành.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn:

1. Cho bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng), để giúp phát hiện và ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp và vi phạm những chính sách của chúng tôi, và để hướng dẫn các quyết định về sản phẩm, dịch vụ và liên lạc. Những bên thứ ba này sẽ dùng thông tin để gửi quảng cáo cho bạn chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ.

2. Cho nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng, những người giúp chúng tôi điều hành việc kinh doanh (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, chương trình liên kết khen thưởng và hỗ trợ khách hàng).

3. Cho những bên thứ ba khác mà bạn yêu cầu chúng tôi gửi thông tin của bạn cho họ (hoặc nếu không thì sẽ là người mà bạn được thông báo và đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể).

4. Cho các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan nhà nước khác hoặc bên thứ ba yêu cầu thông tin để điều tra tội phạm, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể khiến chúng tôi, bạn hoặc những người dùng Đại Đoàn Gia khác chịu trách nhiệm pháp lý. Những thông tin cá nhân chúng tôi tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng của bạn và lịch sử sử dụng, tên, thành phố, quận huyện, số điện thoại, địa chỉ email, khiếu nại gian lận, đấu giá, lịch sử danh sách hay bất kỳ thứ gì chúng tôi cho là có liên quan.

5. Cho các cơ quan khác có liên quan đến một cuộc điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, vì chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết hoặc đúng đắn, hoặc theo một thỏa thuận bí mật hay khi pháp luật yêu cầu. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ công bố tên, địa chỉ đường, thành phố, quận huyện, mã thư tín, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email và tên công ty.

6. Cho những đơn vị kinh doanh khác mà chúng tôi có kế hoạch sáp nhập hoặc được mua lại. (Nếu chuyện kết hợp như thế xảy ra, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị kết hợp đó tuân theo chính sách bảo mật này vì tôn trọng thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin cá nhân của bạn bị dùng trái với chính sách này, bạn sẽ nhận được thông báo trước).

Cuộc thi

Trong bất kỳ cuộc thi nào, chúng tôi sẽ dùng dữ liệu để thông báo cho người chiến thắng và quảng cáo các ưu đãi. Bạn có thể tìm thêm chi tiết về các điều khoản tham gia cho các cuộc thi tương ứng.

Bên thứ ba và liên kết

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn cho các công ty khác chung nhóm. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cho các đại lý và nhà thầu phụ theo điều khoản của Chính sách Bảo mật. Ví dụ như, chúng tôi có thể dùng một bên thứ ba để giao hàng cho bạn, để nhận thanh toán từ bạn, để phân tích dữ liệu và trợ giúp chúng tôi về quảng cáo hay dịch vụ khách hàng. Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba để bảo vệ gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu có thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi bán công ty hoặc một phần công ty. Ngoài điều khoản trong Chính sách Bảo mật, chúng tôi sẽ KHÔNG bán hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba nếu không nhận được sự đồng ý của bạn, nếu không cần thiết cho mục tiêu trong Chính sách Bảo mật hoặc không phải vì yêu cầu của pháp luật. Trang này có thể chứa quảng cáo của bên thứ ba, đường dẫn đến các trang web khác hoặc khung của các trang khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung của bên thứ ba hay các trang web khác, hay bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật.

Không thư rác, không phần mềm gián điệp hoặc giả mạo

Chúng tôi và người sử dụng không chấp nhận thư rác. Vui lòng chọn hình thức liên hệ “http://mevabesaodo.com” mong muốn để chúng tôi liên lạc với bạn theo cách bạn muốn. Bạn không được phép liên hệ với người sử dụng “http://mevabesaodo.com” khác nếu họ không đồng ý. Để báo các thư rác liên quan đến “http://mevabesaodo.com” hoặc email giả mạo cho “http://mevabesaodo.com”, vui lòng báo cho chúng tôi. Bạn không được sử dụng công cụ liên lạc của chúng tôi để gửi thư rác, vì như vậy bạn đã gửi nội dung vi phạm Điều khoản Sử dụng.

Bảo vệ tài khoản

Mật khẩu là chìa khóa để vào tài khoản của bạn. Dùng số, chữ cái và các kí tự đặc biệt, và đừng tiết lộ mật khẩu “http://mevabesaodo.com”  cho bất cứ ai. Nếu bạn chia sẻ mật khẩu và thông tin cá nhân với người khác, hãy nhớ rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động tài khoản của bạn thực hiện. Nếu bạn mất kiểm soát mật khẩu, bạn sẽ mất các kiểm soát quan trọng về thông tin cá nhân của bạn, và có thể bị ràng buộc pháp lý với các hành động tài khoản thực hiện. Do đó, nếu mật khẩu của bạn bị xâm nhập vì bất cứ ký do nào, bạn nên thông báo cho “http://mevabesaodo.com”  ngay và đổi mật khẩu.

Bảo mật

Thông tin cá nhân của bạn được lưu trong máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi xem thông tin như tài sản phải được bảo vệ, và dùng rất nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý…) để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép và bị tiết lộ. Tuy nhiên, như bạn đã biết, bên thứ ba có thể chặn trái phép hoặc truy cập đường truyền và thông tin liên lạc riêng tư, và những người dùng khác có thể lạm dụng hoặc dùng sai thông tin cá nhân của bạn mà họ thu thập trên trang web. Do đó, mặc dù chúng tôi luôn làm việc tích cực để bảo vệ sự bảo mật của bạn, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin cá nhân hoặc thông tin liên lạc riêng tư luôn được bảo mật.

Sử dụng Cookie

Cookie là tập tin văn bản nhỏ có thể nhận dạng tên truy cập duy nhất từ máy tính của bạn đến máy chủ của chúng tôi khi bạn truy cập vào các trang nhất định trên trang web và sẽ được lưu bởi trình duyệt internet lên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie có thể được dùng để nhận diện địa chỉ Internet Protocol của bạn, tiết kiệm thời gian khi bạn đang xem, hoặc muốn vào trang. 

Chúng tôi chỉ sử dụng cookie vì sự tiện lợi của bạn khi truy cập trang (ví dụ như để nhớ bạn là ai khi bạn muốn điều chỉnh giỏ hàng mà không phải nhập lại địa chỉ email của bạn), và không phải để lấy hoặc sử dụng thông tin khác của bạn (ví dụ như để quảng cáo). Bạn có thể cài đặt trình duyệt để không nhận cookie, nhưng điều này sẽ hạn chế sử dụng của bạn trong trang web. Vui lòng chấp nhận cam kết của chúng tôi rằng việc chúng tôi sử dụng cookie không bao gồm thông tin cá nhân hay bảo mật nào, và an toàn với vi-rút. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cookie, vào http://www.allaboutcookies.org. Hoặc nếu muốn tìm cách bỏ cookie khỏi trình duyệt, vào http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Trang web này dùng Google Analytics, một trang web về dịch vụ phân tích do Google, Inc. cung cấp ("Google"). Google Analytics dùng cookie, những tập tin văn bản trên vi tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Những thông tin cookie tìm ra về cách sử dụng trang web của bạn (bao gồm địa chỉ IP) sẽ được gửi và lưu trữ bởi Google trên máy chủ của chúng tôi ở Hoa Kỳ. Google sẽ dùng thông tin này để đánh giá cách dùng web của bạn, lập báo cáo về các hoạt động trên web cho các nhà khai thác web và cung cấp các dịch vụ có liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển những thông tin này cho bên thứ ba nếu pháp luật yêu cầu, hoặc nếu bên thứ ba xử lý thông tin thay cho Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với những dữ liệu khác Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, lưu ý rằng bạn có thể không được sử dụng hết các chức năng của trang web. Dùng trang web này, bạn đã đồng ý việc Google xử lý dữ liệu của bạn theo phương cách và mục tiêu nêu trên.

Bảo mật

Chúng tôi có biện pháp kĩ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và bất hợp pháp đến thông tin cá nhân của bạn, hoặc các mất mát, phá hủy và thiệt hại tình cờ đến thông tin. Khi chúng tôi thu thập thông tin qua trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi dùng tường lửa trên các máy chủ. Khi chúng tôi lấy dữ liệu thẻ thanh toán điện tử, chúng tôi sẽ dùng mã hóa bằng Secure Socket Layer (SSL). Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo an toàn 100%, hacker cũng khó có thể giải mã dữ liệu của bạn. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mã hóa cho chúng tôi. Chúng tôi duy trì bảo vệ vật lý, điện tử, thủ tục gắn liền với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Quy trình bảo vệ của chúng tôi là chúng tôi có thể thỉnh thoảng yêu cầu chứng minh nhân dạng trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn. Bạn có trách nhiệm bảo vệ khỏi truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính của bạn.

Quyền lợi của bạn

Nếu bạn lo lắng về dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ hoặc xử lý. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa những dữ liệu không chính xác một cách miễn phí. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi dừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Tổng quát

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kì lúc nào bằng cách đăng điều khoản chỉnh sửa trên trang web.